اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی داخلی خانه آقای پور عابدی

طراح : محسن عزیزیان

با تشکر بسیار از همراهی و راهنمایی مهندس ساسان شاپوری نیا

عملکرد: مسکونی

مجری: حمید پورعابدی

اجرای کابینت : گروه طرحی نو

تاسیسات و خدمات : علی اکبر مهری

دیوار سبز :گروه حباب سبز

گرافیک: عسل کشاورز ، سروش یوسفی

عکاس : خاطره عشقی

آدرس : شیراز، بلوار رحمت

سال: بهار 1401