اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


برج مسکونی ایرانسل اثری است از علیرضا کریمی کلور. شناسنامه پروژه به شرح ذیل است:

طراحی:
استودیو معماری میراژ
مشاور مادر:
مهندسین مشاور بناشهر
معمار مسئول:
علیرضا کریمی کلور
همکار طراحی:
محمد قربانی
علی باقی زاده
آرامدخت جباری

همکاران طراحی داخلی:
بهاره طایری
علی باقی زاده
آرامدخت جباری

فاز یک:
بهاره طایری
علی باقی زاده
آرامدخت جباری
معصومه حاجی آقایی

فاز دو:
استودیو معماری میراژ – رضا زمانی

مطالعات:
عیسی زکایی
الهام رمضانپور

▪️تاسیسات: افشین حلیمی
▪️مساحت: ۴۶۰۰۰ متر مربع
▪️وضعیت: دردست ساخت
▪️لوکشین: تهران
▪️تاریخ طراحی:تابستان ۱۴۰۰