اختصاصی فضای نو


معمار اکوادوری Aquiles Jarrín یک خانه متعلق به سال ۱۹۷۰ را برای خود، همسر ، فرزند سگ خانگی‌شان بازسازی نموده است. رویکرد او در این پروژه بازسازی به سبک خانه جنگلی بوده است. در میان خانه او یک استخر طراحی نموده است. خانه با ستونهای بتنی یادگار از بنای اولیه و تیزهای فلزی تقویت کننده جدید ساخته شده است. دیوار های خانه با هدف آسایش بیشتر اهلی حذف شده است. این در حالی است ک تزئینات سقف بنا نیز حذف و عملاً یک سقف اکسپوز را به نمایش گذاشته است.

معمار با درج تیزهای فلزی عملا یک کف کاذب ایجاد نموده است که از فواصل آنها، کابینت و استخر طراحی شده است. این خانه با پوب بومی آمریکای جنوبی پوشش داده شده است. درهای آن بصورت مغناطیسی و جاذب است. اشپزخانه ای مدرن ، دو اتاق خواب و دو حمام از دیگر فضاهای ان است.