اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

نویسنده: فاطمه میری


نام اثر: JARtB HOUSE

معماران: Kavellaris Urban Design (KUD)

موقعیت اثر: Melbourne, Australia

سال ساخت: 2020

شرکت معماری مستقر در ملبورن (KUD) به تازگی خانه ” JARtB ” یک خانه تک خانواری را در شهر ملبورن واقع در استرالیا را به پایان رسانده‌است .

معماران درباره کار خود چنین می‌گویند: ” JARtB House ” مفهوم جدایی دو فن هنر و معماری را نادیده می‌گیرد . بخش خانه و بخش گالری هنری. ترکیب هنر و معماری، تعریف دوباره ای برای بیان منحصر به فرد هرکدام است که یک پیوند جدید، نهادینه است. هنر ارتباط , اطلاع‌رسانی و برنامه ریزی فضای است نه برنامه‌ای که صرفا حاوی آن هنر باشد. هنر به عنوان ” درون ساختمان ” یا ” بر روی ساختمان ” تعریف نمی‌شود ، ساختمان محصولی از هنر است. معماری و هنر نمی توانند از هم جدا شوند.

هنر فراتر از بیان فرهنگی حرکت می‌کند و ترکیب معماری می‌شود؛ در معماری امروزه تزئینات بیشتر از دکوراسیون معماری انجام می‌شوند بیشتر مثل Decorated Duck  و decorated sheds ونتوری؛ خانه JARtB تبدیلی معجزه آسا از “Decorated Duck” به  یک الگوی شهری نئو باروک است. *

در خانه JARtB نمای خارجی رنگارنگ شیشه‌ای از طریق پایه ستون بتنی به فضاهای پایین نفوذ می‌کند و در بیرون و درون نما دوباره تعریف و نهادینه می‌شود و فضاهای درونی و بیرونی به طور همزمان تجربه می‌شوند و نماهای خارجی به صورت داخلی شفاف می‌شوند.

یک تیپولوژی نمای دو طرفه پدیدار می‌شود، فضای غیرگردشی تعریف دوباره‌ای در یک برنامه‌ریزی خطی معینی پیدا می‌کنند مثل یک نوار. این نوار به رنگ سفید خالص تدهین شده است (زبان “گالری هنری”)  که از کل لایه‌های سایت می‌گذرد.

گالری هنر متولد می‌شود، هنر به عنوان کوره‌ای از تجربه پدیدارشناختی بدل می‌شود؛ فضاهای مرتفع دولایه، جلوه‌های درهم‌پیوسته و پیوندهای تصویری از طریق هنر متصل شده و روایت می‌شوند و در نتیجه هنر متاثر از معماری و برنامه‌ریزی می‌شود و هنر به یک عنصر معماری تبدیل می‌شود؛ هنر اکنون کاربردی است.

خانه JARtB به یک هنر زنده تبدیل می‌شود.”

سایت معمار: http://kud.com.au/

 *” Decorated Duck”  در گفتمان رابرت ونتوری ساختمان‌هایی هستند که کارکردشان را از طریق شکل و معماریشان مستقیم و آشکار نشان می‌دهند. این تایپولوژی دقیقا رو به روی آلونک‌های بزک شده decorated sheds می‌نشیند؛ بناهایی ژنریک(با ساده ترین توضیح) که با الصاق نشانه‌ها و دکورهایی منظور خود را در سرراست ترین قالب معنا می‌کنند.