اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی شوروم پاراکس، با تاکید بر اولویت نمایش خانواده محصولات و ارایه تولیدات این مجموعه و عدم جلوه نمایی فضا در برابر مخاطب شروع شد؛ علاوه بر این، پایبندی به هویت بصری، خط فکری برند پاراکس و الزامات و نیازهای فضا، مواردی بودند که در طراحی این پروژه در نظر گرفته شدند.

در ادامه ی مسیر، رنگ، نورپردازی، همنشینی و رعایت تناسبات، پارامترهای مورد استفاده ای بودند که با هدف حفظ خلوص فضا به آنها پرداختیم.

در طی شکل گیری این پروژه، با همکاری تیم حرفه ای پاراکس به جزییات،  انتخاب متریال و روح بخشیدن به فضا پرداختیم که در انتها خانه پاراکس شکل گرفت.

خانه پاراکس دومین نمایشگاه مجموعه محصولات پاراکس است که توسط استودیو طهرانی طهرانی طراحی شده است.