اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


رتبه دوم در گروه ساختمان های عمومی از طراحی تا اجرا

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


شرکت طراح : استودیو طرح و ساخت آدمون
طراحان : شبیر موسوي ، امیررضا فاضل، مهدي کلاهی
کارفرما : استیل فرم
همکاران طراحی : ابوالفضل خمسیه، کسري کرمی
فاز دو : علیرضا هاشم زاده
اجرا : استودیو طرح و ساخت آدمون
همکاران اجرا : میثم بهرامی
گرافیک : کسري کرمی
سازه : کامران ادراکی
عکس : پرهام تقی اف
مساحت: 200 مترمربع

99/ 98 الی 02 / تاریخ شروع و اتمام : 02

محل اجراء : تهران، چهارراه سیروس، کوچه ي حمام چال