اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شعبه شرکت رویا طرح داخلی در شهر مشهد در برج اداری تجاری آرمیتاژ واقع است. طراحی داخلی این دفتر کاری است از سارا آذرخویش و کامبیز آذرخویش ، بنیانگذاران دفتر معماری اورآرتو.

آنها در زمینه این پروژه به خبرنگار فضای نو چنین توضیح داده اند:

استفاده از بدنه های شفاف و هم راستا با حجم اصلی برج آرمیتاژ به دلیل:
۱-بیشترین دید در کل فضا (به علت قرارگیری فضا در طبقه ۲۶ برج با توجه به منظر شهری)
۲-تفکیک بخش ها در غالب فضای کار گروهی بدون تفکیک بصری فضا
۳-وسعت بصری فضا با توجه به چرخش دیوارها در راستای ساختمان اصلی به موازات پنجره ها به منظور ایجاد فضای یکپارچه شوروم
۴-استفاده از متریالهای متنوع شرکت در هر فضا ،‌ جهت نمایش به مشتری
۵- استفاده از لوورهای کنترل کننده نور ودید با عملکرد دوگانه ویترین نمایش محصولات با قابلیت چرخش و جمع شوندگی
۶- استفاده از متریال های ساده جهت نمود بیشتر محصولات شرکت رویا

تصاویر افتتاحیه

نقشه ها و تصاویر قبل از بازسازی