اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ششمین اثر پژوهشی معماری دوران تحول ، کتاب “معماری رُلان دوبرول” به دو زبان فارسی و فرانسه با همکاری نشر رهسپاران منتشر شد.

کتابفروشی ها:
شهر کتاب باهنر (نیاوران). نشر کارنامه.
کتابفروشی و انتشارات پرهام (انقلاب.خیابان ۱۲ فروردین)

اهمیت کتاب:

چنانچه بخواهیم راوی تحوّلات معماری در دورۀ معاصر و شکل گیری جریان مُدرنیسم در ایران باشیم، به نظر می رسد باید از آغاز راه بیشترین سهم را برای فعّالیتِ بی وقفۀ رُلان دوبرول طی یک دورۀ هفت ساله قائل شویم. دوبرول پس از گِورُکیان که شعلۀ جریان مُدرنیسم در ایران را برافروخت، مشعل فروزان آن را به دهۀ سوم آغاز قرن حاضر (دهه 1320) سپرد. سهم او برای ایجاد بناهای مؤسّسات تمدّنی جدید بیش از هر معمار دیگر بوده و نقش کلیدی در انتقال جریان معماری آرت دِکو به سوی مُدرنیسم را او ایفا نموده است.
روایت حضور و فعالیت رلان دوبرول بخش مهمی از تاریخ معماری دوران تحکل در ایران را شکل داده است.

در باب دوبرول:

رُلان مارسل دوبرول در شهر آرمانتیِر، به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسّطه، در سال 1926 میلادی پس از کارآموزی در کارگاه‌های ساختمانی به مدرسۀ استانی بوز-آر در شهر لیل راه یافت، و سپس در سال 1931 در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس پذیرفته شد. در فوریۀ سال 1934 با دیپلم دولتی در رشتۀ معماری از این مدرسه فارغ‌التّحصیل گردید. در حین تحصیل و تا یک سال بعد از فارغ‌التّحصیلی در پروژه‌های مختلف معماری و شهرسازی به عنوان دستیار و همکار مشارکت داشت و به دنبال کسب موفّقیت در مسابقۀ کاخ بورس تهران راهی ایران شد. دوبرول در یک دورۀ هفت‌ساله بناهای متعدّدی از مؤسّسات تمدّنی جدید را در ایران طرّاحی و نظارت کرد، و در عین حال در وزارت پیشه و هنر و سپس در دانشکدۀ هنرهای زیبا به عنوان مسئول کارگاه معماری تدریس می‌کرد.

پیرامون نگارندگان کتاب:

گروه معماری دوران تحّول از سال 1362 فعالیت خود را در زمینة پژوهش در معماری ایران آغاز کرد. مؤسسین این گروه عبارتند از: آقایان بیژن شافعی (متوّلد 1339ھ.ش، مهاباد)، ویکتور دانیل (متوّلد 1335ھ.ش، مشهد) و سهراب سروشیانی (متوّلد 1339ھ.ش، کرمان). اعضای مؤسس، هر سه هم­دوره و فارغ­التّحصیل رشتة معماری دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند.

بیژن شافعی پس از سال­ها فعّالیت حرفه­ای با دفاتر مهندسین مشاور، در سال 1371 دفتر مستقلّ معماری خود را بنیان نهاده، و پروژه­های متعدّدی، از جمله طرّاحی و بازسازی خانة هنرمندان ایران و طرح توسعة آن را به انجام رسانده است. در خانة هنرمندان، شافعی از مؤسّسین جامعة معماران ایران و از مؤسّسین خانة فیلم معمار نیز هست.

ناهید بریانی (متولّد 1345، تهران) نیز فارغ­التّحصیل رشتة معماری دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او از سال 1365 با دفاتر مهندسین مشاور مختلف همکاری داشته و از سال 1386 مدیریّت داخلی دفتر طرّاحی «خانة هفت­ماه» را عهده­دار شده است. ناهید بریانی حدود سه دهه است که از همکاران گروه معماری دوران تحوّل به شمار می­آید.

نگار منصوری (متولّد 1361، ارومیه) فارغ­التّحصیل رشتة مرمّت و احیای ابنیه و بافت­های تاریخی از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او از سال 1384 فعّالیت حرفه­ای خود را در حوزة مطالعات طرّاحی و اجرای پروژه­های معماری و شهرسازی آغاز نموده، و طیّ دهة اخیر همکار و همراه همیشگی گروه معماری دوران تحوّل نیز بوده است.