اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


سولامور، یکی از برندهای موفق در صنعت طراحی و تولید لباس در ایران است که طراحی شعبه‌ی واقع در میکامال کیش این برند به استودیو ما سپرده شد.

نماد سولامور اسب است، به همین جهت کانسپت و اساس کار طراحی براساس تناسبات و ضرایب کروها و دایره‌هایی است که در نقش اسب ترسیم شده توسط Catherine Twomey با الهام از الگوی اسب داوینچی قرار دارد. با توجه به این الگو، طراحی پلان و ترکیب‌بندی فرمی جداره‌های این فضا را شروع کردیم؛ به بیانی دیگر، تمرکز را از کنج‌ها، دیواره‌های شکسته‌شده و لبه‌ها به سمت جداره‌های نرم و منحنی بردیم تا فضایی سیال و پویا ایجاد کنیم.

نمایش، ارائه آسان و دسترسی باز به لباس‌ها و نمونه‌های این برند از اهدافی بودند که در اجرای این طرح مدنظر قرار گرفت. تاسیسات الکتریکال و مکانیکال در این فضا محدودیت‌هایی را ایجاد کرد که پاسخ به آنها را با ایجاد حفره‌های دایره‌ای در سقف مرتفع انجام دادیم و برش این دریچه‌ها را در مکان خود از سقف معلق کردیم تا علاوه بر پاسخ به نیازهای تاسیساتی، به پویایی فضا نیز کمک کنیم.

از سوی دیگر، این فضا به دلیل واقع شدن در جزیره کیش، این پتانسیل را داشت که بتوانیم از ویژگی‌های بستر آن در طراحی بهره‌بری کنیم تا علاوه بر نمایش بصری، با خود بستر نیز سازگاری و ارتباط داشته باشد. این امر با استفاده از متریال و رنگی که حس حضور در فضای ساحلی را به کاربر القا کند، محقق شد.