این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

پروژه سرای آجرگردان

۱- تیم طراحی معماری :

فرهاد میرزایی، فاطمه میرزابیگی –محسن امانی-  نگین اکبری – عاطفه مصلحی

۲- تیم طراحی سازه :

شرکت  مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس(فرهاد عزیزمحمدی – شهرام مومنی عراقی)
۳-طراحی تاسیسات :

شرکت  مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس

۴- مجری :

شرکت  مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس

۵- مشخصات کارفرما :

فرهاد میرزایی، فرهاد عزیز محمدی، شهرام مومنی عراقی

۶- محل پروژه :

اراک – خیابان دکتر حسابی – کوچه آرش

۷- کاربری بنا :

اداری

۸- سطوح زیربنا و زمین پروژه:

۱۳۲-۶۸۶

۹- سال و شروع خاتمه :

۹۴-۹۶

آریان پژوهان پارس

مبانی نظری پروژه

پروژه سرای آجرگردان

عرصه پروژه سرای آجر گردان به مساحت ۱۳۲  متر مربع به منظور استقرار دفتر مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس در بافت مرکزی ، شهر اراک واقع شده است .

بافت شهری به گونه ای است که در همسایگی این ساختمان با کاربری اداری ساختمان هایی با کاربری مسکونی  قرار دارند . قرار گرفتن یک ساختمان اداری در جوار ساختمانهای مسکونی از نظر وجود مراجعه کنندگان متعدد و همچنین  اشرافی که از طبقات فوقانی ساختمان به منازل مسکونی وجود دارد ذهنیت نامطاوبی را برای همسایگان مسکونی ایجاد می کند .

بر این اساس لازم شد تا ساختمان به گونه ای طراحی شود تا در جهت خفظ حریم ها و بحث محرمیت موفق باشد .

از طرف دیگر ضرورت استفاده از نور و لزوم وجود بازشو در طراحی حائز اهمییت بود. اما با توجه به کشیدگی سایت نور طبیعی تنها از جبهه شرق و غرب تامین میشد که نور مطلوبی نبود. بنابراین می بایست نما بصورتی باشد که بتوانیم  از نور مزاحم شرق و غرب استفاده مطلوب تری داشته باشیم .

لذا با توجه به این موضوعات  استفاده از یک شبکه مشیک آجری ایده مناسبی به نظر میامد که با استفاده از هندسه پارامتریک در عین نوآوری،  ارزش های معماری سنتی را  نیز حفظ کنیم.

هندسه پارامتریک  نمای ساختمان و همچنین استفاده از رنگ فیروزه ای و لاجوردی در ابتدا و انتهای آجرها  باعث شده که نمای ساختمان نسبت به افرادی که از کنار آن عبور میکنند بی تفاوت نبوده باشد و در حین حرکت از شمال به جنوب نما اشکال مختلفی را  به نمایش یگذارد که این امر یاعث به وجودن آمدن یک پویایی در نما شده است. این اشکال در دیاگرام الگوریم آجرها در نمای اصلی قرار داده شده است.

کیفیت پویایی در درون این پروژه با طراحی انعطاف پذیر پوسته های بیرونی به منظور کنترل نور و دید محقق شده است و در بیرون با جابجایی مکان مخاطب  تنوع فرمی را در نمای شمالی ساختمان پدید آئرده است که توأمان درون و بیرون پروژه را شکل می دهد و آنرا به بستری برای ارتباط مخاطب با شهر و بنا تبدیل می کند.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید