اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه ویوا

موقعیت مکانی: هدیش مال

طراحی و اجرا: پوران احمدوند

تیم طراحی: آرمان یعقوبی-امیر محمد فیروزی-آیدا پورنیا-

تیم اجرایی-علی هنرور

گرافیک مهسا تفرشی-معصومه رحیمی

عکاسی:سامان فلاح

در طراحی این پروژه سعی شد طراحی براساس خصوصیات اخلاقی مراجعین انجام شود. کاربرانی که به این فضا مراجعه می‌کنند طرفدار تنوع و تغییر و انرژی بالا هستند. لذا سعی شد از خطوط تیز و احجام شکسته استفاده شود تا انرژی محیطی فضا بیشتر شود. از آیینه برای عمق دادن به فضا و بزرگتر نشان دادن فضا استفاده شده است که همین عنصر در بیشتر شدن نور محیطی کمک کننده است.

این احجام شکسته، با حفظ ویژگی سیال بودن باعث میشود انرژی مضاعفی نسبت به حالت اولیه منتقل شود (با حرکت روی دیوار و امتداد آن در سقف)برای جدا کردن فضا از پرده‌ی آب استفاده شده تا احساس تنوع را به مخاطب القاء کند

استفاده از عنصر آب در یک واحد آپارتمانی کوچک!!!چیزی که مخاطب انتظارش را ندارد.

عنصر آب به همراه عنصر گیاه به صورت تلفیقی درکنار یکدیگر استفاده شده است تا فضا را تلطیف کند و از سختی گذر زمان برای مراجعین بکاهد…