این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

تقدیر شده و منتخب مسابقه ی طرح تو طرح

ساختمان MG

دیباجی جنوبی

تهیه شده در استودیو سروش [S2]

معمار| سروش محمدپور

همکاران |

منصوره قربانی

آتنا چراغعلی

سحر جعفری

منیر محمودی

سروش محمدپور

استودیو سروش

مبانی نظری پروژه

در این پروژه سعی شده است، با توجه به ارزشمندی قیمت عرصه و اعیان، استفاده حداکثری از فضاهای مفید صورت گیرد و به موازات به نما و پوسته به صورت فضای باز و نیمه باز فکر شود؛ در نتیجه تاثیر فرم بیرونی به فضای داخلی، سایه اندازی های پوسته، وجود سبزینگی و ایجاد حس زندگی و حیات برای استفاده کنندگان از فضا، محسوس و ملموس است و می توان به عنوان ارزش افزوده و مزیت رقابتی در بازار مسکن از آن یاد کرد.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید