اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کارفرما: بخش خصوصی| دفتر مرکزی آرمه نو
طراح:سارا-کامبیز آذرخویش|مهندسین مشاور اورآرتو
مدیر پروژه: خسرو همتیان
تیم طراحی: خسرو همتیان، شبنم پور ابراهیمی
محل پروژه:تهران |الهیه
سال اتمام:تابستان۱۳۹۵
مساحت طراحی:۷۰۰۰ مترمربع
این پروژه مشتمل بر ۷ واحد اداری و یک واحد تجاری در تراز همکف می باشد. نمای این ساختمان به صورت یک باغ عمودی طراحی شده است و با سیستم خودکار آبیاری می گردد