اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


معمار پروژه: مصطفی شادکام

همکار طراح: جعفر شادکام

مجری: مهندس پیمان عبدالهی

کارفرما: بهزاد سیفی

موقعیت: سعادت اباد