اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


Roo B Roo
ساختمان رو به رو
استودیو معماری فیروزمندان
@firoozmandan.architects
طراح و مجری نما: احسان فیروزمندان
پیمانکار: مهندس قانع
@y_ghane
طراح پلان: مهندس ظریفکار
@arc.zarifkar
تاسیسات:مهندس عزیزی
@sazizii99
عکاس: امیر دلشاد
@amirdelshad10
@divan.photographystudio
گرافیست: حمید عالی حسینی
@a.hamid_a.h


Firoozmandan architecture studio
Fars, lar
+989171830269