اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی مسکونی ساختمان بافت سفید
موقعیت : ایران ، اصفهان
متراژ : سه طبقه 450 متر مربع زیر بنا
معماران : سمیرا حق شناس _ سحر حق شناس
سال ساخت: 1400
وضعیت پروژه : اجرا شده