زنده باد فضا

علیرضا عظیمی : سردبیر پایگاه

آنچه به معماری نسبت به دیگر هنرها و علوم ارزش می‌دهد «فضا» است. فضا اسم دیگر معماری است و کار معمار، خلق فضا برای اعطای امکان زندگی به مردم است. البته درک همین فضا، بدلیل ناپیدا بودن آن ، مستلزم توضیحات شفاهی ، مکتوبات متنی و تصویری ، الصاق ایده‌ها و مفاهیم فلسفی به آن است. تلاشهایی که همگی آنان به نوبه‌ی خود مفید هستند ولی هیچ‌یک جای «تجربه‌ی فضا» را نمی‌گیرند.

سالها پیش ، بازدید از آثار معماری و محورهای مهم شهری جزء لاینفک برنامه‌های آموزشی ام بود. خاطرات آن روزگار هنوز زیبا هستند. بعدها بازدید از آثار معماری را در جایزه‌ی ساختمان سال ، با همراهی یارانم بنیان گذاشتیم تا سطح قضاوت در جوایز معماری ایران ارتقاء یابد. همچنین در قالب دوسالانه‌ی معماری ایران ، بازدیدهایی از آثار معماری ترتیب دادیم. حالا یکسال پس از تأسیس پایگاه خبری فضای نو، باری دیگر برنامه‌ی بازدید از آثار برتر معماری و طراحی داخلی با نگاهی به اثرات مثبت این بازدیدها توسط همکار گرانسنگ شیرازی‌ام، اکبر راستی مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

در این بازدیدها ، معمار اثر نیز همراه جمع خواهد بود. او به توضیح ایده‌ها ، اقدامات ، شگفتانه‌ها و شکست‌ها خواهد پرداخت. اهمیت آموزشی این برنامه بسیار زیاد و اثرات آن بلند مدت خواهد بود. بار تبلیغاتی آن نیز کم نخواهد بود. اما مهمترین حسن بازدید از آثار معماری ، رشد «سواد فضایی» ما خواهد بود. در بازدید ما تبدیل ایده به خط و خط به فضا را می‌بینیم و اینچنین طراحی‌های آتی خود را اصلاح می‌کنیم. بزرگترین عیب برنامه‌ی فعلی نیز عدم امکان برگزاری بازدید از بناهای حاضر در شهرهای غیر از تهران است. امیدوارم دیگران این خلاء را پر کنند.

« ایده‌هایی که در دل ماند » : قرار بود نام برنامه‌ی سلسله بازدیدهای رایگان پایگاه خبری فضای نو از آثار معماری و طراحی داخلی باشد اما از افکار عمومی و قضاوت‌های سطحی فضای مجازی ترسیدیم. از اثرات جانبی منفی آن برای خود و معمار هم ترسیدیم. خودش شد ایده‌ای که بر دل ماند.

نهم تیر یکهزار و چهارصد خورشیدی