اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


#روشنک_طهرانی : #طراح_داخلی_سال_ایران به انتخاب #پایگاه_خبری_فضای_نو

رسانه‌ی #پایگاه_خبری_فضای_نو بعنوان نخستین و تنها رسانه تخصصی حوزه معماری داخلی
ایران و تنها صدای فارسی زبان این حوزه ، #طراح_داخلی_سال_ایران را معرفی می‌نماید.

روشنک طهرانی از معماران داخلی به روز و مدرن گرایی ایران به دلیل خلق آثار نوآورانه و پیشرو ، توجه علمی و حرفه‌ای به حوزه مبلمان و دکوراسیون در معماری داخلی ، رعایت اخلاق حرفه ای ، رعایت مرزهای نامرئی بین معمار و طراح داخلی در پروژه‌های مشترک ، تلاش در جهت ارتقای فرهنگ صنفی معماری داخلی در ایران ، توجه به نوآموزان معماری داخلی در دفتر شخصی خود ، به عنوان طراح داخلی سال را انتخاب می گردد.

#آینده_معماری_داخلی_است