اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم:سبا مصطفی


خانه ای که در آن زندگی میکنیم یا فضایی که اشغال می کنیم ، نقش عمده ای در رفتار روانشناختی ما دارد.

روانشناسی محیط در حقیقت تعامل بین افراد و فضاهایی است که در آن ساکن هستند.

 نورپردازی ، رنگ ها ، پیکربندی ، مقیاس ، نسبت ها ، آکوستیک و مواد ، به حواس فرد می پردازند و طیفی از احساسات را ایجاد می کنند.

ایجاد گرما و ایمنی و یک محیط کاری مثبت و کارآمد ، می تواند تأثیر کاملی در نحوه عملکرد ما یا آنچه که احساس می کنیم بگذارد ؛ بنابراین ، طراحی و اقدامات خلاقانه باید با توجه به نیازهای روحی و روانی کاربران در نظر گرفته شود.

روانشناسی محیطی در واقع “بررسی روابط و رفتارهای انسانی در چارچوب محیط های طبیعی ساخته شده” به گفته دیو آلن کوپک ، متخصص در این زمینه و استاد دانشکده معماری و طراحی سن دیگو ،است.

 با تأثیر مستقیم بر ناخودآگاه ،احساسات و ادراکات، قسمت خاصی از مغز شما نسبت به هندسه فضایی که اشغال می کنید، واکنش نشان می دهد.

 طراحی داخلی به بخش ذاتی روانشناسی افراد تبدیل شد. گرچه تنها عامل درگیر نیست ، اما فضای داخلی پیامدهای بزرگی دارد ، و این مسئولیت معمار است که بتواند راه حل های ملموس را برای کاربران ایجاد کند و این ایده ها را در ساختار بگنجاند.با ظهور عملکرد در دهه های گذشته ، فضا به بازتاب برنامه ای که در آن قرار دارد شکل میگیرد.

میگت کاپ ، روانشناس محیط زیست و طراح داخلی می گوید: “نشانه های معماری می توانند باعث تقویت رفتارهای مطلوبی شوند که ما دوست داریم در انواع مکان های خاص دیده شود.” به عبارت دیگر ، معماری معنی فیزیکی است ؛ در حالی که عوامل اصلی ، که باید معماران به آن توجه کنند ، شامل ایمنی ، اتصال اجتماعی ، سهولت حرکت و تحریک حس است.

اقدامات خاص ، بیشتر شامل نور ، رنگ ، هنر ، تهویه و…است. به عنوان مثال ، برخی از اصول طراحی شامل تعادل ، نسبت ، تقارن و ریتم ، می توانند حس هماهنگی را ایجاد کنند. از طرف دیگر رنگها در پشت آنها منطق بسیار ساده ای دارند ، هرچه رنگ گرمتر باشد فضا بسته تر می شود. همچنین آنها می توانند احساس راحتی را برانگیخته یا ارتباط را تحریک کنند. نور تا حد زیادی به عملکرد بستگی دارد. نور کم ، فضا را تاریک نشان می دهد در حالی که یک چراغ روشن ظاهر متحرک را بزرگتر تعریف می کند. نور طبیعی ، تولید و بازیابی را تحریک می کند.

در حالی که برخی از فضاها بر اضطراب می افزاید اما برخی احساس آرامش را تحریک می کنند ، و به نظر نمی رسد دلیل این امر را بدانید.

 در واقع ، نه همیشه مبتنی بر شواهد ، روانشناسی محیط زیست بیشتر بر تحقیقات و بر تعامل افراد با محیط اطراف خود تمرکز دارد.

 در این باره ، ایروینگ وینر،استاد روانشناسی محیط زیست در کالج جامعه ماسازویت در میدربورو ، ماس اظهار داشت: “بعضی از این تأثیرات زیست محیطی را نمی توانیم ببینیم یا لمس کنیم ، اما آنها تأثیر مستقیمی در رفتار و خلق و خوی ما دارند.”

روانشناسی محیط می تواند منجر به بهره وری بهتر در پروژه های تجاری ، فروش بیشتر در مشاغل مثل خرده فروشی و تسریع بهبود در پیشرفت های مراقبت های بهداشتی شود. با این وجود ، با وجود دستورالعمل های صریح ، ترجمه به معماری هنوز نامشخص است. این امر بستگی به حساسیت ، خلاقیت و درک طراحان تحقیق دارد.

آلن هژ ، استاد گروه طراحی و تحلیل محیط زیست دانشگاه کرنل می گوید: “بخشی از مشکل این است که بخش عمده ای از کارها در زمینه رفتاری بسیار روانشناختی است و به راحتی به توصیه های طراحی خاص تبدیل نمی شود.” .