اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


vitra نام برند آلمانی حوزه مبلمان است. vitrA برندی ترکیه ای در حوزه روشویی ، وان و دیگر مبلمان حمام است. شباهت نام دو برند ، اگرچه در لوگو و ساختار متفاوت هستند شاید باعث کدورت شود اما هر دو مجموعه با درج متونی در وبسایتهای خود ، احترام به یکدیگر ، استقلال در کسب و کار و تصادفی بودن نامها را به مخاطبین خود تذکر داده اند. این اخلاق حرفه ای ، به جای تخریب و تهاجم و شکایت بازی ، قطعا بر رشد برندها موثر است.

ویترا ترکیه

ویترا آلمان

بیانیه در بخش FACTS وبسایت شرکت vitra با بک لینک به vitrA ترکیه