اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ادیم به معنی سفره ی غذا، رستورانی است با عطر و طعم ایرانی که در منطقه قدیمی و اصیل یوسف آباد تهران قرار دارد. همه ی مولفه های داشته ی ادیم از هویت ایرانی اش تا محل قرارگیری اش، اساس ایده پردازی این پروژه را شکل داد. تیم طراحی تلاش کرد که رستوران ادیم هویت ایرانی اش را با دریافتی معاصر ازمعماری ایرانی به نمایش گذارد.
خواسته‌های این پروژه علاوه بر خواسته عمومی یک رستوران از سازمان فضا‌یی‌اش، یک بار جدا از آشپزخانه و همینطور یک فضای ویژه در کنار سالن عمومی بود.
در مسیر طراحی این پروژه از سازمان دهی فضا شروع کردیم و رفته رفته به حجم کلی فضا و در نهایت به جزییات رسیدیم.
طاق هایی که دریچه ی گذر از ورودی به سالن و از سالن به فضای ویژه رستوران هستند به تشکیل یک فضای مرکب فرمی منجر شده است، همچنین با استفاده از متریال هایی چون ورق مس، آهن، سنگ و مخمل در فضا سعی بر تحقق پذیری پویندگی فضایی داشته ایم.
بهره جویی از خطوط کرو و خمیده در طراحی رستوران در کنار موضوعاتی چون طاق، چراغ، آینه و رنگ تداعی فضای ایرانی بودن را در ذهن مخاطبش ایجاد می کند. ابژه ی چشم هایی که بر روی دیوار رستوران به تماشای باشنده ها در فضا می پردازند، آینه کاری بر روی دیوارها و چراغ های سالن اصلی، آینه های پیش ورودی، مرغ های فلزی علم های ایرانی، رنگ خردلی و آبی با متریالی از مخمل فضا را پویا، گرم و صمیم می نماید.
در نهایت می توان گفت این پروژه تلاشی برای درک خوانش مخاطب از حضور در فضای معاصر با چاشنی از معماری ایرانی، در کنار برآورده شدن نیازها و خواسته های طرح است.