معماری معاصر ترکیه با رشد فزاینده و سریعی روبرو است. امره آرولات بعنوان یکی از رهبران این جریان مطرح و حائز جوایز متعددی در جهان گشته است. اخیرا تنی چند از اساتید ، حرفه مندان و دانشجویان معماری ایرانی در همکاری مشترک پایگاه خبری فضای نو، موسسه معماری و شهرسازی پایدار و دفتر طراحی اتودمایند استانبول از دفتر ارولات بازدید داشته و با این معمار جریان ساز ترکیه‌ای گفتگو داشته‌اند.
.
در این نشست ضمن آشنایی با فرآیند کاری دفتر امره آرولات بعنوان یک دفتر مدرن اروپایی از او برای حضور در ایران و سخنرانی دعوت رسمی بعمل آمد.