اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تقدیر شده در گروه ساختمان های عمومی مرمت و بازسازی

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران
مهرماه 1399


معماران: بابک آبنار و علی روانپاک
کارفرما: گروه اِی آر پی
همکار اجرا: رامین مجرد
عکاس: محمد حسن اتفاق و مونا سلیمانی

تیر 1397 الی  شهریور 1397

مکان:تهران

منبع: وبسایت مجله معماری و ساختمان