اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم: فاطمه میری


خلاقیت یک مفهوم اساسی در تمام استانداردهای مورد استفاده برای ارزیابی برنامه‌های طراحی داخلی است. با این وجود ممکن است تجربیات آموزشی که خلاقیت را در خود جای داده است، مفاهیم مرتبط با خلاقیت را معیار موفقیت در کار دانشجویی بداند.

خلاقیت می‌تواند در معرض تفسیر قرار گیرد. به همین دلیل، خلاقیت باید با جزئیات بیشتر و با هدف کاربردی‌تری تعریف شود تا از آن به عنوان معیار موفقیت استفاده شود. چه چیزی در خلاقیت دخیل است و چگونه می‌‌توان جنبه‌های آن را در کار دانشجویی ارزیابی کرد؟

خلاقیت از ابعاد مختلفی تشکیل شده است(بر طبق نظریه Paul E).Torrance (تستی از خلاقیت) تسلط، انعطاف‌پذیری، اصالت و پیچیدگی را به عنوان ابعاد خلاقیت می‌داند.

تسلط: تعداد کل ایده‌های قابل تفسیر، معنی دار و مرتبط که در پاسخ به محرک ایجاد می‌شوند.

انعطاف پذیری: به رویکردها یا دیدگاه‌های مختلفِ یک ایده اشاره دارد.

اصالت: اغلب مربوط به منحصر به فرد بودن است.

پیچیدگی: عبارت است از غنی سازی جزئیات یا لایه بندی ایده‌ها در یک فرم یا پروژه.

مفاهیم زیر که واضح‌تر هستند، ممکن است به ارایه چشم‌انداز بیشتر و همچنین واژگان اضافی در ارزیابی خلاقیت در کارهای دانشجویی کمک کند.

نوآوری: اگر راه حل‌های طراحی نوآورانه باشند، آن‌ها ویژگی‌های ابتکاری را ارائه می‌دهند و اگر در یک برنامه یا  دوره‌های خاص، راه حل‌های دانشجویان منحصر به فرد باشد و تفاوت زیادی با یکدیگر داشته‌باشند؛ ممکن است گفته شود که این برنامه یا دوره استفاده از راه حل‌های نوآورانه را برای مشکلات طراحی ترغیب و تشویق می‌کند. از طرف دیگر اگر همه یا بیشتر دانشجویان راه‌حل‌های طراحی مشابه و غیر ابتکاری ارایه دهند، این برنامه‌ای برای نوآوری نیست. اگرچه در یک دوره خاص یا برای یک کار خاص با پروژه ای با محدودیت، ممکن است این توضیح داده شود که در کل این دوره ممکن است یک جنبه خلاقیت به کار نرفته باشد.

پیچیدگی: یک کار دیگر خلاقیت شامل بسط ایده‌ها است. با نگاه به پروژه‌های دانشجویی، اعضای تیم آموزشی ممکن است متوجه شوند که ایده‌های دانشجویان خوب هستند اما به اندازه کافی توسعه داده نشده‌اند یا ایده‌ها ممکن است فاقد جزئیات یا پرمایگی باشند. در این مورد، اشکال خلاقیت پروژه‌ ضعف در پیچیدگی و یا گسترش ایده‌ها یا مفاهیم است. از طرف دیگر، راه حل‌هایِ به خوبی توسعه یافته که دارای جزئیات بسیار زیادی هستند، نشانگر قدرت خلاقیت است.

انعطاف پذیری: اگر همه دانشجویان یا گروهی از دانشجویان به مشکلات مختلف یکسان پاسخ دهند، دانشجویان نشان از عدم انعطاف پذیری و یا تدبیر را دارند. جالب است بدانید که دانشجویان گاهی اوقات پاسخگویی یکسان به مشکلات مختلف را به عنوان یک سبک شخصی نسبت می‌دهند.

یکی از نگرانی‌ها در رابطه با این نظر که کار دانشجویان فاقد خلاقیت است این است که تیم آموزشی در واقع  به جای خلاقیت به جنبه زیبایی شناختی یا خصوصیت سبک‌ها مراجعه می‌کند. اگر واقعاً اثر فاقد حساسیت زیبایی شناختی یا سبکی باشد، ممکن است موارد زیر در توصیف این خصوصیات مفید باشد:

جنبه زیبایی شناختی: ترکیبی از بافت، خط، شکل، فضا، عمق و پیچیدگی رنگ‌ها در یک پروژه میزان زیبایی شناختی طراحی را مشخص می‌کند. اگر پروژه‌های دانشجویی توسعه یافته از این عناصر به خوبی استفاده کرده باشند، این نشانگر کیفیت زیبایی شناسی است که بعضا به عنوان خلاقیت به اشتباه تعبیر می‌شود و حتی ممکن است در هنگام صحبت از جزییات و یا غنی سازی ترکیبات اصلی از زیبایی شناختی استفاده شود ولی این عناصر نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

سبک: زمانی فردی از سبکی که در یک پروژه یا مجموعه‌ای از پروژه‌ها که دیده می‌شود صحبت می‌کند، در واقع درباره انسجام یا یکپارچگی قابل‌تشخیص در ارائه یا داشتن اشتراک در رویکرد صحبت می‌کند. چنین سبکی ممکن است متعلق به یک فرد، یک گروه، متعلق به یک دوره تاریخی خاص یا گرایش بازار فعلی باشد. یک دانشجو می‌تواند سبک منحصر به فردی از خود نشان دهد و یا سبک‌های موجود را خلاقانه در پروژه خود به کار ببندد و یا حتی با خلاقیت بیانگر سبکی همراه با نظری نوآورانه و همچنین با اصالت باشد. از آنجا که سبک فردی در طی یک دوره طولانی رشد می‌کند، ممکن است ناعادلانه باشد که انتظار داشته باشیم دانشجو در هنگام تحصیل یك سبك فردی را ایجاد كند اما یک تیم آموزشی باید در نظر بگیرد که آیا برنامه توسعه فردی را تشویق می‌کند یا خیر.

به دلیل ماهیت پیچیده یک مفهوم مانند خلاقیت، درک و یا حتی تعیین کمیت آن آسان نیست. با این حال خلاقیت بخشی جدایی ناپذیر از طراحی داخلی است؛ بنابراین به عنوان ارزیاب آموزش طراحی داخلی، مهم است که سعی کنیم روش‌های موفقیت یا عدم موفقیت یک روش را به روشنی برای دانشجویان خود معین کنیم که دستیابی به خلاقیت به عنوان مجموعه ای از جنبه‌های ابداعی و در عین حال عینی به ما در این راه و همچنین در آموزش همزمان برنامه‌ها نیز کمک می‌کند.

بازار جهانی چه تاثیری در شیوه‌های طراحی دارد؟

عمل طراحی تحت‌تاثیر طیف وسیعی از تاثیرات خارجی، از جمله بازار جهانی قرار دارد. دانشجویان ملزم به آگاهی از تأثیر بازار جهانی بر شیوه‌های طراحی هستند. این مقاله به بررسی جنبه‌های مختلفی از زمینه جهانی تجارت می‌پردازد که ممکن است در یک دستورکار مورد بررسی قرار گرفته و منجر به آگاهی دانشجویان شود.

شیوه طراحی اغلب تعمدا برای به حداکثر رساندن فرصت‌های کسب‌وکار محلی پی‌ریزی شده‌است و این به معنای کاهش خطرات، پاسخگو بودن به محیط قانونی، تمرینی در چارچوب فرهنگ و حساسیت‌های محلی به دلیل تأثیرگذاری بر شیوه طراحی است. این مقاله برخی از مثال‌هایی را شرح می‌دهد که ممکن است بر عملکرد طراحی در یک بازار جهانی تاثیر بگذارند و براساس زمینه و مکان حتی در یک کشور متفاوت باشد.

محیط نظارتی: متخصصان طراحی و قانون‌گذاری ،آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های عملکرد طراحی داخلی در هر کشور و نیز حوزه اختیارات محلی متفاوت است. صلاحیت حرفه‌ای ممکن است شامل آموزش رشته موردنظر، امتحان ، صدور گواهی‌نامه و عضویت باشد. این صلاحیت و مقررات می‌تواند تعیین کند که چه کسی مجاز به عمل است و دامنه خدماتی برای این افرادی که مجاز به عمل هستند، چگونه باشد. الزامات مختلفی در رابطه با درصد مالکیت محلی وجود دارد؛ چه کسی می‌تواند یا نمی تواند صاحب محسوب شود و یا فرد با در نظر گرفتن مدت زمان اقامتش در هرکشور اجازه برای استخدام شدن و انجام کار دارد. همچنین انواع مختلف مالکیت و سازمان‌ها نیز ممکن است بسته به مکان و موقعیت، پیامدهای مالیاتی داشته باشند.

منطقه بندی و قانون‌ها در سراسر جهان یا حتی در یک کشور یکسان نیستند؛ این‌ها شامل قوانین ساختمانی و همچنین قوانین حاکم بر بهداشت، ایمنی و رفاه است. استفاده از قوانین چندگانه در مکان‌هایی که مقررات سختگیرانه یا جامع‌تری را انتخاب می‌کنند، غیرمعمول نیست.

بعلاوه نهادهای تأییدیه و تصویب قوانین براساس موقعیت مکانی متفاوت هستند که انواع مختلفی از هیئت‌های بررسی و کمیته‌ها را برای محافظت از منافع شهرها و جوامع تشکیل می‌دهند. این منافع ممکن است شامل حفاظت تاریخی، برنامه‌ریزی، منطقه‌بندی، حمل و نقل، توسعه اقتصادی و نگرانی‌ از دسترسی عمومی باشد. همچنین  تعامل یا مشارکت گروه‌های ذی‌نفع خاص مانند ساکنین، صاحبان کسب‌وکار و عموم مردم ممکن است مورد نیاز باشد.

 ارز و مالیات: نرخ ارز برای ارزهای بین المللی می‌تواند روزانه نوسان کند. با انتخاب پایدارترین ارز یا با مدیریت نوسانات بصورت قراردادی، خطر را می‌توان کاهش داد. با این حال به طور قابل‌توجهی تعهدات مالیاتی از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند و می‌توانند بر پاداش خدمات حرفه‌ای، واحدهای پولی که از کشور خارج می‌شود، فروش و حواله ارزی تاثیر بگذارند. بسته به ماهیت قانونی که برای انجام تجارت تاسیس شده‌است، ممکن است شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های در سطح جهانی مالیات متفاوتی پرداخت کنند.

قالب‌های تحویل: مدیریت و اجرای پروژه‌های طراحی تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل محیطی است. قالب‌های تحویل در روش‌های مورد استفاده برای پرداخت، سازماندهی تیم‌ها و توزیع مسئولیت‌ها متفاوت هستند. سایر ملاحظات دیگر شامل روش‌های ساخت‌وساز محلی و دسترسی و دستیابی به مواد، محصولات و نیروی کار است. سازمان اصلی رهبری پروژه می‌تواند یک سازنده ، توسعه دهنده ، سرمایه گذار یا یک مالک باشد. ممکن است چندین تیم طراحی محلی یا تیم‌های طراحی از راه دور بسته به سطح خدمات و چگونگی دستیابی به عملکرد درگیر باشند.

انتظارات فرهنگی: نحوه کسب‌وکار در سراسر جهان متفاوت است و منعکس کننده انتظارات متفاوت فرهنگی که مربوط به سن ، جنس ، مذهب ، وضعیت و هنجارهای رفتاری است. یک مثال بسیار خاص از یک انتظارمرسوم فرهنگی و تجاری در ژاپن این است که کارت‌های کسب‌وکار خود را به یکدیگر می‌دهند و نیز از نظر فرهنگی می‌توان به پوشش ساده یا پوشش سر برای زنان در مکان‌های خاص، احترام مناسب به سن و یا سلسله‌مراتب، تعامل مناسب هنگام سلام، تماس چشمی و تماس فیزیکی مانند دست دادن دست اشاره کرد. نادیده گرفتن انتظارات فرهنگی می‌تواند منجر به بی‌احترامی و بی‌تفاوتی ناخواسته شود.

رقابت: یک بازار جهانی در حال گسترش منعکس کننده یک محیط رقابتی مداوم است که منابع محلی و منابع جهانی را سعی دارد باهم متعادل کند. این تغییرات در حال انجام، منعکس کننده فرصت‌های ایجاد شده با گسترش توافق‌های تجاری، افزایش دسترسی به استعدادها و امکان پذیر کردن فناوری‌ها است. افزایش فناوری‌های تماس از راه دور در چند دهه گذشته دلیل مهاجرت کسب‌وکار به مکان‌هایی که ترکیبی از دستمزدهای پایین و نیروی کار تحصیل‌کرده است،می باشد. مناطقی از جهان که اخیرا خیلی سریع نوسازی را تجربه کرده اند در پاسخ به رقابت جهانی سعی بر رشد زیر ساخت‌های محلی و تولیدی دارند. صنایع محلی رشد می‌کنند چون کم‌تر گران هستند و جایگزین مسئول محیط ‌زیست در بازار جهانی می‌شوند. اما همان زمان خدمات اینترنتی و وسایل جدید حمل و نقل اجازه دسترسی آسان به محصولات و موادی را می‌دهد که می‌توانند این اقتصادهای محلی را تهدید کنند. اگرچه هزینه حمل و نقل کاهش‌یافته است ولی هزینه محافظت از محیط ‌زیست افزایش‌یافته است. طراحان ، معماران و مشتریان وظیفه دارند ردپای کربن ناشی از حمل و نقل از راه دور محصولات و مواد را در نظر بگیرند.

جنبه اجتماعی-سیاسی: نزاع سیاسی و درگیری‌های اجتماعی در سراسر جهان باعث بی‌ثباتی از لحاظ ریسک‌های کسب‌وکار شده‌است. درک سطح ریسک نقش مهمی در تعیین محل، زمان و چگونگی درگیر شدن در کسب‌وکار ایفا می‌کند. بی ثباتی پنهان یا آشکار یک منطقه، مدت دسترسی به اقتصاد منطقه ای و حاکمیت بر بازار جهانی را شکل می‌دهد.

اخلاق: هنجارهای اجتماعی و سیستم‌های اعتقادی در مورد رفتار اخلاقی در سراسر جهان متفاوت است. تعریف و تعیین چگونگی حفظ استانداردهای اخلاقی تجارت یک مولفه کلیدی طراحی در یک بافت بین‌المللی است. به عنوان مثال پروتکل رسمی و غیر رسمی و شیوه‌های مربوط به مالکیت‌های نامشهود(مانند حق ثبت اختراع ، حق چاپ و غیره.) ممکن است از یک زمینه فرهنگی به دیگری در اقتصاد جهانی معاصر متفاوت باشد. برخی از شرکت‌ها الزامات رسمی و غیرقابل مذاکره‌ای برای روند کار خود درنظر می‌گیرند، مانند پیوستن بهFCPA (ایالات متحده) یا قانون مبارزه با رشوه خواری (انگلستان) و در هر کجا که مشاغل را هدایت می‌کنند و با وجود محدودیت‌های احتمالی در فرصت‌های تجاری در بین دفاتر و عملیات‌های بین المللی کار خود را با این روند سازگار می‌کنند.

در مجموع، گسترش بازار جهانی فرصت‌های بیشتری را برای طراحی داخلی به عنوان یک کسب‌وکار ایجاد می‌کند. این فرصت‌ها با تعداد فزاینده‌ای از متغیرها روبرو می‌شوند که زمینه ای را برای موفقیت طراحان در نظر می‌گیرند. طراحی باید در یک الگوی تجاری مرتبط پایه‌ریزی شود که عملیات بین‌المللی را از نظر واقعیت‌های حقوقی، مالی، عملیاتی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی هر مکان در نظر بگیرد.

این مقاله توسط Christopher Budd در سال 2010 نوشته شده و سپس در سال 2015 توسط Margaret Portillo ، Scott Ageloff ، John Roberts اعضای کمیته استاندارد CIDA ویرایش شده است.