اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


  • تیم طراحی : سحر بهشت آیین- امیر بهشت آیین
  • تیم اجرا : حسام نصیری – حمیدرضا هاشم پور
  • همکار طراحی : سارا فرد شیرازی
  • مهندس مقیم : آرش جعفری
  • گرافیک : مهشید تعبدی
  • سه بعدی : بهار جمالی نیا
  • عکاس : آرش اختران
  • موقعیت:ایران – شیراز

قاب خاطره گویای نقش بستن خاطره هاست در گذارِ روزها.

از آن روزی که حیاطی بوده است و درختان و حوض و بازی کردن بچه ها و  در گذری دیگر نوه ها.

تا به اکنونی که تراسی هست و سعی بر آن شده است با ایجاد حس و حالی، القای آن خاطره ها باشد.

پدربزرگی که به تماشا نشسته است و مادربزرگی که با نوه ها در گذران اوقات است.

گویی دوباره خاطره ها را از نو رقم می زنند.