اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر معماری شباهنگ
نام پروژه: خانه زعفرانیه
موقعیت پروژه: ایران _ تهران _ زعفرانیه

ایده پروژه :
آپارتمان ها ی ز یا دی را م ی توان یافت که بالکن های کاربر دی رو به مناظر طبی ع ی دارند، اما بالکنی که علاوه بر
ویژ گی های گفته شده، همراه با استخر ی وسیع باشد، در شهر تهران کمتر پیدا م ی شود .
طرا حی داخلی آپارتمان زعفرانیه با تاکی د بر این عنصر کل ی دی شروع شد، آب، نرمی و لطافتی به فضا هدیه داد
که سبب شد تا رویکرد ما در پروژه در مجاورت با حضور آب شکل بگیرد، پوسته داخلی بطور پیوسته به کالبد یک
مجسمه تعبیر شد، که تمام اجزا را تحت تاثیر قرار داد، تمامی جداره ها و برهم نشینی آنها بر هم از امتداد جریان
لطیف آب به دا خل فضا سرایت کرد، در ادامه مسیر طراحی تمامی ریز فضاها بر اساس رویکرد کلی و نیازهای
پروژه شکل گرفت و پروژه در قالب یک مجسمه گسترده در مواجهه با دیوارها و جداره ها فرم تازه ای به خود
گرفت،قرارگیری جداره ها در ایجاد سطوح منحنی ادامه دار فضاهای خانه از جمله نشیمن، اتاق خواب ها و
آشپزخانه را تحت حضور خود قرار داد و فرم برجسته ای در همسایگی بالکن، شومینه ای را در داخل خود جای
داد، که دورهمی های دوستانه را گرم تر کند، تاکید ما ایجاد یک ساختار پیوسته بود که به همه اجزا خانه رسوخ
پیدا می کند و قابل تفکیک در لایه های جداگانه نیست، ساختار فضایی پیوسته که سخاوتمندانه، آرامش را به
ساکنین هدیه می کند.

:دفتر معماری شباهنگ

معماران: سروش روغنیان، الهه موسوی
تیم طراحی: رضا خاموشی،ساره جان آقای ی
سی جی آرتیست:حسین انصاری
گرافیک: کیمیا مهیاری
کارفرما: گروه ساختمانی نفیس
مساحت:۳۵۰ متر مربع
سال ۲۰۲۰ ساخته شده