اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


با اعلام دریافت قریب یکصد و پنجاه اثر از بیش از چهل شهر کشور ، می‌بایست #جایزه_ملی_خانه را رکورددار دریافت آثار در بین جوایز معماری ایران نامید. این آمار در حالی بدست آمده است که در این رویداد فقط اثار اجرا شده در حوزه مسکونی اجازه‌ی حضور داشتند.

این استقبال نشان از موضوعات ذیل دارد:
– اعتماد جامعه معماری به برگزارکننده و هیات محترم داوران
– نیاز جامعه و حرفه مندان به رویدادی قوی در حوزه طراحی خانه
– اهمیت معماری خانه در ایران
– اثربخشی همراهی سازنده حامیان و رسانه‌های تخصصی