اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به گزارش روابط عمومی جامعه مهندسان معماری داخلی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، اولین جلسه ی رسمی خود را پس از همه گیری کرونا، در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران با حضور اعضای هیئت مدیره و ستادی جامعه تشکیل داد. در این نشست آقایان دکتر محسنی، دکتر جزایری دکتر ایزدپناه، دکتر مسعود، دکتر ضیاءشهابی و مهندس دبستانی و هم چنین مهندس نیکدل، مهندس کامیاب، مهندس تربتی و مهندس رستگار حضور داشتند.
در این جلسه مقرر گردید با توجه به مساعد شدن امکان از سرگیری برنامه ها و رفع محدویت هایی که به موجب پاندمی کرونا پیش آمده بود، برای پیشبرد اهداف و موثر واقع شدن هرچه بیشتر جامعه مهندسان معماری داخلی ایران، نشست ها و دیدار با اعضا از سر گرفته شود . هم چنین پیشنهاد زمینه سازی مشاوره های حقوقی، مالی از سمت جامعه برای اعضا و برگزاری لایو ها و نشست های حضوری و مجازی در نظر گرفته شد.