اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم:سبا مصطفی


SIO به جای  معمار داخلی در سال جاری ، برای اولین بار به یک دفتر معماری داخلی نشان سال را اعطا کرده است و این دفتر  طراحی FYRA است.

FYRA که در سال 2010 تأسیس شد ، به سرعت به یکی از دفترهای  برتر معماری داخلی فنلاند بدل شد.

سال 2020 دهمین سالگرد FYRA است.

روحیه آزاد و مثبت جامعه کاری آن در پروژه های تکمیل شده دفتر نیز مشهود است.

فلسفه طراحی دفتر مبتنی بر همکاری جدی هم با تیم طراحی و هم مشتری است.

تیم اصلی چهار نفره در طراحی فضاهای عمومی، به یکی از دفترهای پیشرو تبدیل شده است.

در حال حاضر ، FYRA با یک تیم 18 نفره همکاری می کند.

. مهارت اصلی شرکت شامل طراحی محیط های کاری ، فضاهای هتل و رستوران و همچنین مفاهیم مختلف و پروژه های مقطعی است.

از میان پروژه های مختلف طراحی شرکت ، هیئت منصفه،هتل Scandic Helsinki Aviacongress را برجسته می کند که اجرای جالبی

از یک هتل جدید است.

از دیگر طرح های FYRA:

BoxbyPosti در مرکز هلسینکی

هتل Sokos Original Tripla در Pasila

شرکت فناوری مفهوم دفتر ملی Solita

پردیس Wärtsilä در Salmisaari در هلسینکی

. در سال جاری،این تصمیم بر اساس پیشنهادات و برنامه های کاربردی توسط معماران داخلی (SIO) پائولا سالونن،آینو برانت و لارس روشیچ ، معمار (SAFA) مییا پرکیچ و مدیر موزه طراحی Jukka Savolainen گرفته شده است و

دبیرکل SIO ، مینا بورگ تاییدکرد.

اطلاعات:

office@sio.fi

hanna.neuvo@fyra.fi