وبسایت dezeen در قالب برنامه ای که آنرا deeen x planted نامیده است قصد دارد همزمان با فستیوال دیزاین لندن به توسعه مبلمان پایدار کمک نماید. در این برنامه با چندین برند که محصولات خود را با توجه به اصول پایداری تولید می کنند همکاری شده و محتوایی شامل گفتگو و مصاحبه در معرض عموم قرار خواهد گرفت.