اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


برج معلق

ما موقعیت سایت را شهر هایی که دارای مشکلاتی از جمله زلزله، آلودگی هوا و مشکلات انرژی هستند، درنظر گرفتیم.

نمونه موردی: شهر تهران

کانسپت طراحی ما برای این برج ها بر اساس نیروی الکترومغناطیس است که  این الگو را از قطارهای مگلو ژاپن گرفتیم.

برای تامین انرژی و هدایت آن به هسته مرکزی از سلول های فوتوولتاییک در سرتاسر پوسته برج استفاده کردیم.

همچنین برای کمک به آلودگی شهر از فناوری لیکویید 3 استفاده شده است که این برج به اندازه پارک مرکزی نیویورک اکسیژن تولید می کند.

کاربری های برج به صورت مسکونی، اداری و تجاری، هتل آپارتمان، بیمارستان و…. میباشد.

آرشیتکت: علی لواسانی

همکاران: اشکان دلاورنژاد، فاطمه عزیززاده، هلیا رضایی