این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی منتشر می‌گردد

شناسنامه پروژه

دفتر/شرکت معماری

پروژه بازسازی عطاری زمانی

معماران :احسان فیروزمندان، محسن عزیزیان

کارفرما : امیر زمانی

مجری بخش چوب: صنایع چوب احمد

حسن زمانی حقیقی ،محمد کهنسال

تاسیسات برقی: محمد رضا رضایی

عکس: امیر دلشاد

گرافیست: حمید عالی حسینی

سال طراحی و ساخت: تابستان ۱۴۰۰

Firoozmandan.architects@

Ehsan.firoozmandan@gamail.com

@aziziann.mohsenn

azizian.moh3n@gmail.com

احسان فیروزمندان

محسن عزیزیان

مبانی نظری پروژه

فضـای طراحی پیشنـهاد شده در بازار قیصریه در بافـت قـدیم شهر لارستان بنایی برجسته ، ماندگار و قابل احترام که یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران و جلوه ای از شگرد های معماری ایران میباشد و همانا با یادآوری آن که، بازار قیصریه لار سرمشقی برای ساختن سایر بازارهای قدیمی ایران بود و از روی طرح این بازار، بازارچه بلند اصفهان و سپس بازار وکیل شیراز در دوره زندیه بنا شد.

چهار دالان طولانی «شمالی»، «جنوبی»، «شرقی» و «غربی»، استخوان‌بندی اصلی بازار را می‌سازند. این دالان‌ها در محل یک چهار سوق یکدیگر را قطع می‌کنند. در طرفین دالان جنوبی و شرقی و غربی ۱۳ زوج مغازه و در طرفین دالان شمالی ۱۴ جفت مغازه احداث شده‌است. بنای اصلی بازار خیلی قدیمی است.
طاق‌های ضربی با این ارتفاع در سایر بازارهای قدیمی ایران دیده نمی‌شود. جالب‌ترین بخش بازار قیصریه لار طرح چهارسوق آن است که در نوع خود از نظر معماری منحصربه‌فرد است. گنبد سنگی چهارسوق طرح بسیار جالبی دارد و ارتفاع آن از ۱۸ متر تجاوز می‌کند.

فضای شکل گرفته و طراحی شده بازسازی عطاری در حجره ای از این بازار با الگوبرداری از طاق ورودی حجره و گنبدهای بازار شکل گرفت . در ابتدا با این مسئله که این فضـا به دلیل قرار داشتن در محدوده تاریخـی و میراث فرهنگی که با محدودیت هایی جهت طراحی روبرو بودیم ، تنها با گچ کاری در این حجره درزها ، ترک ها و کثیفی ها برطرف گردید و در ادامه طاق هایی با چرخش 30 درجه گنبدی را در انتهای این حجره شکل دادند و با ایجاد فضایی جهت حرکت  نیمی از گنبد حذف گردید و همچنین به منظور القای حس دعوت کنندگی بیشتر، طبقات در تقاطع با نیم گنـبد، که تا ورودی امتـداد یافـت ایجاد گردیـد.

خواسته کارفرما ایجاد فضایی منسجم و حل آشفتگی محصولات آنجا بود. اولویت ما، سازماندهی هر چه بهتر محصولات چه از نظر چیدمان و همچنین دید کامل مشتریان از بیرون به داخل  بود.

آشفتگی اولیه مغازه به گونه ای بود که صرفا نیمی از مغازه برای مشتریان قابل دید است و نیمی دیگر به گونه ای تبدیل به انبار شده است و همانا کارفرما (فروشنده) قادر به ایجاد نظم خاص و ارائه محصولات در آن نمی بود.

با ایجاد فضایی جهت گردش دورتادور درون حجره، به محوریت میز ، حرکت فروشنده جهت ارائه محصولات به مشتریان فراهم گردید و همچنین ایجاد باکس ها و قفسه ها به تبعیت از نیم گنبد انتهایی، چیدمان و نمایش محصولات را توانست در خود حل کند و همچنین میز مرکزی علاوه بر مرکزیت ، محفظه های درون آن، انبارهای کوچکی برای فروشنده فراهم ساخت تا محصولات اضافی در آن جای گیرد و هر روز طی کردن مسیری که از انبار اصلی در بیرون از بازار می‌باشد را به گونه ای برطرف کرده باشیم.

.

در نورپردازی حجره تصمیم به استفاده از نورهای ریلی شد ، تا علاوه بر انعطاف در زاویه نورپردازی و روشنایی هر چه بهتر محصولات در طبقات ، آسیب کمتری به سقف موجود وارد شود، چرا که در تبعیت از ضوابط میراث فرهنگی اجازه هرگونه حفاری و صدمه به سازه بازار و دیوارهای آن غیر ممکن و بعبارتی غیر مجاز می بود.

در نهایت ویترینهای شیشه ای کوچک در جلو و نمای حجره جهت نمایش ادویه ها با رنگ های گوناگون و زیبایی که در این ویتـرین های شـیشه ای نمایان میگردد، ایجاد گـردید.

نقشه‌ها و دیاگرام‌های پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید

تصاویر پروژه

برای مشاهده‌ی شکل کامل و دانلود تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید