اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه : رستوران نیکدل

معمار : مهدی مرادی

همکاران طراحی: رضا مرادی، محمدرضا طالبی، مهرداد رضازاده خادم

اجرا : مجید شیرخانی

خدمات الکریکی : احمد صدیقی، مرتضی بهشتی

توضیحات :

در ابتدا، بزرگترین چالش در این پروژه محدودیت فضا بود که از ما خواسته شد هر جزئی از آن را با حداقل ممکن از فضای موجود استفاده کنیم. در نتیجه، در طراحی پله، به دنبال یافتن یک راه حل بودیم که از یک سو به عنوان قلب فضا عمل کند و از سوی دیگر، فضا را بسته و محدود نکند و همچنین به کاربری خود ارزش افزوده داشته باشد. با توجه به این ویژگی‌ها، پله‌ای طراحی شد که به صورت معلق با استفاده از کابل‌ها و مکانیزم‌هایی به سقف متصل شده بود.

با توجه به محدودیت فضا. برای حل این چالش، ما کانتر و یخچال را با هم ترکیب کردیم و یخچال را حذف کرده و یک کانتر با کاربری یخچال ساختیم.

در نظر گرفتن موقعیت پروژه در یک منطقه شلوغ، ما را وادار کرد تا میزها را به گونه‌ای طراحی کنیم که فقط مشتریان محترم برای مصرف غذا در آن حضور داشته باشند.

همچنین، ما منقل و کابینت‌ها را با توجه به تم نقره‌ای مشکی طراحی کردیم تا خود به عنوان یک عنصر دکوراتیو عمل کنند و به زیبایی و شکوه فضا افزوده شوند

تصاویر

قبل بازسازی