اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


روز گذشته استاد بیژن شافعی به دعوت کارفرمای پروژه کارخانه شمیم پلیمر از این ساختمان بازدید نمودند. در این بازدید ، داوود بروجنی ، معمار پروژه نیز حاضر و به گفتگو در باب پروژه پرداخت.

پایگاه خبری فضای نو بعنوان رسانه رسمی ، پوشش خبری برنامه بصورت اختصاصی (EXCLUSIVE) را بر عهده داشت.