اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه #رستوران_زردبند اثر دفتر #آتی_زیست روز جمعه در قالب برنامه #بازدید_از_پروژه به ابتکار #پایگاه_خبری_فضای_نو مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه جدا از بازدیدکنندگان مشتاق یادگیری ، تنی چند از یاران عزیز در دفاتر حرفه‌ای نیز همراه ما بودند که باعث خرسندی و ارتقای سطح دوستی بین ارکان معماری داخلی ایران گردید.

شناسنامه پروژه:
ویلا – آپارتمان لواسان
نظارت بر اجرا : مهندسین مشاور آتی زیست
طراحان : احسان مالکی و یکتا آفرین
کارفرما : بهنام حشمتی و شرکا
نقشه های اجرایی : حسن عابدی
رندر : تیم آتی زیست
سازه : حمیدرضا احمدیان
تاسیسات : علیرضا شادبخش
اجرا توسط: فرهنگ فروزش، احسان گوهری