ایمان امین لاری متولد  07 تیر 1358 در شهر اصفهان است. بخشی از افتخارات و جوایز ایمان امین لاری به شرح ذیل است:
1- سیزده طرح برتر بخش طراحی داخلی در اولین مسابقه ی طراحی داخلی هنر و معماری بهار1389
2- رتبه دوم بخش اداری – تجاری در سومین دوره جایزه معماری داخلی ایران پاییز 1389
3- -رتبه اول در بخش ساختمان های اداری – تجاری در چهارمین مسابقه معماری داخلی ایران پاییز1390
4- -طرح های برگزیده در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی در سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنر و معماری پاییز1390
5- رتبه سوم در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی در اولین مسابقه ی دو سالانه معماری و معماری داخلی ایران پاییز1392
6- طرح های تقدیر شده در گروه ساختمان های تجاری در هفتمین مسابقه معماری داخلی ایران پاییز1393
7- از فینالیست های مسابقه معماری آسیا پاییز 1394 (Asia Architecture Award).