اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


انیمیشنی از طرح رتبه نخست مسابقه سردر غربی باشگاه انقلاب که مدتی پیش به کوشش پایگاه خبری فضای نو و شرکت فرادید هنر به سفارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار گردید. این طرح متعلق به دفتر آلا دیزاین(علی لواسانی و همکاران) است.