اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به نام یگانه معمار هستی

روح بلند استاد برجسته ، معلم وارسته ، شهرساز خردمند و اندیشمند ایران ، جناب اقای دکتر ایرج اعتصام به ملکوت اعلی پیوست. استادی که تمام عمر خویش را فدای آموزش معماری و تربیت نسل جوان نمود. شهرسازی که عشق را در میان خطوط هندسی خود برای مردم جاری می نمود. پیری که با هر درنگ و نفس خود ، خیل عظیم عشاق ایران را به تکاپو و تهیج وامیداشت. انجمن مفاخر معماری ایران ، درگذشت این عضو برجسته و ماندگار خویش را به عموم ملت شریف ایران ، جامعه معماران و شهرسازان و دانشجویان استاد تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز از دنیا گذشته ، از درگاه الهی طلب مغرفت و رحمت می نماید.

28 آذر 1401 / انجمن مفاخر معماری ایران