اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


بنا بر سنت پایگاه خبری فضای نو در رویدادهای رقابتی و با توجه به دریافت قریب یکصد و پنجاه اثر در سومین دوره جایزه ملی خانه دکتر پوران احمدوند بعنوان دبیر فرایند داوری جایزه معرفی می‌گردد.

ما بنا بر سالها تجربه‌ی حضور در رویدادهای مختلف و جوایز و مسابقات متنوع به این جمع بندی رسیده‌ایم که درک و فهم داوران از داستان آثار بسیار مهم است. مهمی که اغلب بدلایل مختلف مغفول می‌ماند و موجب تضییع حقوق شرکت کنندگان می‌گردد. از همین حیث در جلسات داوری ، نیاز به یک نفر دبیر و ناظر فرایند داوری ضروری است. دکتر پوران احمدوند از نظر ما حائز کلیه شرایط این سمت بوده و از قبول دعوت و همکاری وی با این رسانه خرسندیم.

در ادوار گذشته ما افتخار همکاری با آقایان دکتر علی خادم زاده و مهندس آرش طهرانی در این حوزه بودیم که اثرات مستقیم آن در نتایج داوری‌ها ملموس بود.

پ.ن: تجربه‌ی ما منفک از رخدادهای جهانی نیست. در جایزه پریتزکرز نیز یک قاضی فدرال آمریکا ، بعنوان ناظر فرایند داوری در بین داوران حاضر است. او حق رای ندارد اما بر فرایند داوری و برقراری عدالت در میان داوران نظارت دارد. از نظر ما در صورت امکان حتی وجود چنین شخصی در تیم داوری رویدادهای معماری ضروری است. اگرچه در پریتزکرز ، منتقد هنر ، منتقد معماری ، ژورنالیست و چند نقش دیگر نیز در کنار داوران معمار حضور دارند.