اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


منتخبینِ راه یافته به نمایشگاه هنر رندر : نخستین نمایشگاه تخصصی ملی مدلسازی ، رندر و پست پروداکشن خلق شده توسط معماران و هنرمندان هنرهای دیجیتال ایران معرفی شدند. کمیته انتخاب این افراد متشکل بود از امین سلطانپور ، شیده صادقی و مهدی رسولی. همچنین دبیری نمایشگاه که در پاییز 1400 برگزار خواهد شد بر عهده علیرضا عظیمی است. پایگاه خبری فضای نو بعنوان برگزارکننده نمایشگاه از کلیه شرکت کنندگان این رویداد کمال تشکر و قدردانی خود را صمیمانه ابراز داشته و یادآور می گردد که بسته به تقویم برگزاری نمایشگاه، مسئولین این رسانه با منتخبین عزیز برای هماهنگی های بعدی «از طریق ایمیل» ارتباط خواهند گرفت.

منتخبین به شرح ذیل می باشند:

بخش انیمیشن:

 1. احمد اقتصاد
 2. داود آقازاده
 3. هانیه قدیمی
 4. محسن رودسرابی
 5. مونا سعیدی
 6. نغمه دهقانیان

بخش رندر تک فریم از معماری یا شهرسازی (exterior):

 1. امیر همت‌گیر
 2. امیرحسین محمد به همراه شهاب شریعت
 3. آناهیتا بزمایون
 4. دانیال خطائیان
 5. داود آقازاده
 6. الهه سعادت
 7. عرفان دارونی
 8. فرید عباس زاده
 9. فاطمه شبستانی
 10. غفور صمدپور
 11. مهیار قاسم پور
 12. محمد عزیزی
 13. محسن عزیزیان
 14. حسین ضیانی مطلق
 15. پوریا میرزائی
 16. ساینا افشارپور
 17. شاهین نامدار
 18. محمد علی طبرستانی

بخش رندر تک فریم از معماری داخلی (interior):

 1. ابوالفضل حسین پور
 2. احمد اقتصاد
 3. امیر همت گیر
 4. اشکان خداوری
 5. بهار عسگری
 6. دانیال قزلباش
 7. فرید عباس زاده
 8. غفور صمدپور
 9. هنگامه خلیل زاده
 10. میرعلی موسوی
 11. محمد عزیزی
 12. محمد طهماسبی
 13. نغمه دهقانیان
 14. پرنیان خداپناه
 15. پوریا میرزائی
 16. پوریا وحیدی
 17. شایگان سعادتی