اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شرکت فنی مهندسی پیرامید با همکاری پایگاه خبری فضای نو برگزار می نمایند
سومین نمایشگاه گروهی برترین آثار معماری و معماری داخلی دفاتر جوان استان فارس موسوم به:
#در_کوچه_باغهای_شیراز

برای مطالعه اطلاعات بیشتر به صفحه رسمی رویداد در سایت فضای نو مراجعه فرمایید