اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مسابقه عکاسی دومین سمپوزیوم بین المللی آرمانشهر کودکان با محوریت کودکان در شهر و روستا و با مشارکت هنرمندان عکاسی در کشور با انتخاب شورای داوری به کار خود پایان داد.

به باور این سازمان نمایش واقعیت هاي زندگی شهري  کودکان و عمق اثرگذاري آن بر تصمیم سازان و تصمیمگیران شهري، فرصتی را فراهم می آورد که شناخت بهتري از کودکان در شهر ، مطلوبیتها و نامطلوبیهاي آن پدید آمده و در نتیجه، برنامه هاي مناسبتري براي توسعه شهري متناسب با نیاز های کودکان  طرح ریزي شود.

در طی داوری آثار دریافت شده توسط دبیرخانه‌ی سمپوزیوم، چندین نکته‌ی بارز به چشم می‌آمد که ذکر آنها خالی از لطف نیست. تعداد نسبتاً بالای آثار ارسالی از سوی هنرمندان با توجه به محدودیتِ موضوع و زمان فراخوان، نقش کودکان در جامعه و  نقاط مختلف شهر و روستا  قابل توجه بود. همچنین تنوع آثار و توجه به نکته‌های متعدد در عکس‌ها نشان از تفکر عکاسانه عکاسان شرکت کننده داشت.

در میان آثار عکس‌هایی نیز به چشم می‌خورد که پرده از ناهنجاری‌های دیگری از مسائل کودکان در شهر برمی‌داشتند که جای تأمل دارند.

شوراي داوران مسابقه ضمن قدردانی از مدیران و دستاندرکاران دبیر خانه آرمان شهر کودکان ، در آغاز و استمرار این رخداد مبارك بر ضرورت برنامه ریزي و الزام براي نظم زمانی در تداوم آن تاکید می ورزد و امیدوار است آثار گردآوري شده، بتواند دستمایه و بستر مقدماتی براي ایجاد یک مرکز اسناد تصویري تخصصی قلمداد شود و این مهم در دستور کار قرار گیرد.

داوری و انتخاب در این سمپوزیوم با رویکرد نگاه هنرمندانه عکسا به فضا واقعی حضور کودکان در شهر و روستا بوده که از بین  128اثر در مرحله اول  87 اثر مورد توجه قرار گرفت و در داوری نهایی از بین این آثار 3 اثر برگزیده شدند.

علت انتخاب این آثار:
1. نگاه هنرمندانه به عکاسی از کودکان در فضای زندگی

  1. سادگی و انسجام سناریو
  2. کشف حضور کودکان در لایه های مختلف شهری و روستایی

دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی آرمانشهر کودکان با اعلام آرا امیدوار است در دوره سوم این سمپوزیوم هنرمندان بیشتری برای شرکت در این امر اجتماعی و مهم شرکت کنند. لازم به ذکر است فراخوان دوره سوم نیز به زودی اعلام می‌شود.

هیات داوران:
مصطفی بهزادفر

امیر مشهدی عباس

سید کاظم سیدمراد

مهدی خاکزند

کارلین عیشونژادیان

آثار منتخب با توجه به رای داوران

  1. علی رضویان
  2. شهاب ناصری
  3. رضا خشنود

.

رتبه 1

رتبه 2

رتبه 3