اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


صفحه منتسب به کانون معماران مشهد، گزارش اولیه داوری و اسامی برندگان مسابقه خردسرای فردوسی مشهد را منتشر نموده است. متن این گزارش به شرح ذیل است:

‎به نام خداوند جان و خرد

‎خداوند را سپاس می‌گوییم كه با راهنماییِ آموزگاران و همكاریِ معمارانِ ارجمندِ ایران‌زمین، مسابقۀ معماریِ طراحیِ ساختمانِ خردسرایِ فردوسی، با ضابطه‌مندی و استواری به انجام رسید.

‎داوریِ آثارِ مسابقه طیِ یک هفته از چهاردهم تا بیست و یكم اسفندماه ۱۳۹۹ در سه گام انجام شد. سپس در روز آدینه بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۹، با گردهم‌آییِ داوران، سی و دو اثرِ راه‌یافته به مرحلۀ داوریِ حضوریِ گروهی،‌ در هشت ساعتِ متوالی، با گفت‌وگو و بررسیِ دقیق و چندباره، داوری شد.

‎در پایانِ نشستِ داوری، بیانیۀ داوران نگاشته شد و رئیسِ گروهِ داوران، آقای دكتر داریوش بوربور، متن را خواندند.

‎اینک با انتشارِ متنِ بیانیه به صورتِ نگارشی و تصویری،‌ رتبه‌هایِ برتر و همچنین آثاری كه به سبب ارزش‌هایِ ویژۀ معماری قابلِ تقدیر شناخته شدند،‌ معرفی می‌شوند:

‎▫️ رتبۀ اول: لیلا گلباغی

‎▫️ رتبۀ دوم: علی بیدرام

‎▫️ رتبۀ سوم مشترک: فرناز سیدحسین خانی/ نیما مكاری

‎آثار قابل تقدیر:

رویا اصحابی / جعفر اعرابی / فرهاد باقرزاده / جعفر بزاز / سعید پرتوی / داراب دیبا / محمد رضوان / صائب علی‌محمدی / علی مرادی

‎سفارش‌دهنده: مؤسسۀ خردسرای فردوسی

‎برگزار كننده: كانون هم‌اندیشی معماری مشهد

‎مدیر مسابقه: محمدباقر طباطبایی

‎بیست و پنجم اسفندماه ۱۳۹۹


متن کامل گزارش مدیر مسابقه:

بنام خداوند جان و خرد
باران مهر بر جان معماران ايران زمين ببارد كه فراخوان مسابقه معماري ساختمان خردسراي فردوسي را پاسخ گفتند و با تمام توش و توان در آن شركت كردند. بيشتر از هزار و دويست نفر در مسابقه نام نوشتند، و در مهلت تعيين شده، بيشتر از يكصد و پنجاه اثر بارگذاري شد.
با توجه به راهنماي مسابقه، مدير مسابقه ارزيابي كمّي و شكلي آثار رسيده و تشخيص آثار قابل داوري را انجام داد، و شمار يكصد و سي و سه اثر، به فرايند داوري وارد شد. داوري در سه گام بصورت مجازي انجام گرفت:
در نخستين گام، از هريك از داوران گرامي خواسته شد آثاري را كه فاقد ارزش هاي كيفي پايه مي دانند، از فرايند حذف كنند. آنچه بطور مشترك با نظر پنج يا چهار داور حذف شده بود، از ادامه فرايند كنار گذاشته شد.
در دومين گام، از داوران محترم خواسته شد با توجه به آثار باقي مانده، چنانچه اثري را قابل ارزيابي مجدد مي دانند، از ميان حذف شده ها به فرايند داوري بازگردانند. در اين گام، گفتگوها و مشورت هاي فراوان صورت گرفت و نظر به اشتراك نظر داوران، تعداد شش اثر به فرايند داوري بازگردانده و بنابراين سي و چهار اثر به گام سوم وارد شد.
در سومين گام، از داوران محترم خواسته شد از ميان سي و چهار اثر، پنج اثر را بعنوان برتر و پنج اثر را بعنوان ذخيره معرفي كنند. اشتراك نظر داوران، منجر به تعيين بيست و شش اثر، گرديد كه توسط يك يا چند داور در ميان آثار برتر يا آثار ذخيره،‌ نشانه گذاري شده بود.
پس از سه گام بالا كه با مشورت گيري از داوران محترم و اشتراك نظر ايشان و با راهنمايي هاي ويژه آقاي دكتر داريوش بوربور رئيس محترم هيأت داوران برداشته شد،‌ داوري حضوري گروهي در روز آدينه بيست و دوم اسفندماه، در تهران (در محل نمايشگاه شركت پادايران)‌ برگزار گرديد. گزارش تصويري آن توسط برگزاركننده مسابقه، كانون هم انديشي معماري مشهد، منتشر خواهد شد.
در جلسه حضوري گروهي داوري،‌ ابتدا از هريك از داوران گرامي خواسته شد چنانچه درباره فرايند اجرا شده تا آن زمان، ديدگاهي اصلاحي دارند كه منجر به بازگرداندن اثري به داوري حضوري يا حذف اثري ديگر بشود، بيان كنند. استدلال هاي داوران در اين موضوع،؛ منجر به ورود سي و دو اثر به فرايند داوري حضوري گرديد. سپس گفتگو و مباحثات و مشاهده و ارزيابي چندباره آثار و نمره دهي و رتبه بندي آنها آغاز شد. رتبه هاي يكم و دوم و رتبه مشترك سوم،‌با اتفاق نظر داوران، پس از حدود هشت ساعت بررسي مداوم، تعيين و بيانيه صادر شد. همچنين داوران محترم، تعداد ده اثرر ا به سبب ديدگاه يا ارزش ويژه معماري، قابل تقدير شناختند. بيانيه داوري توسط برگزار كننده مسابقه، منتشر شده است.
بنابراين گروه بندي آثار مسابقه به اين ترتيب بوده است:
اول/ رتبه هاي اول تا سوم، كه جوايز را دريافت خواهند كرد. (چهار نفر)
دوم/ آثار تقدير شده، كه لوح تقدير دريافت خواهند كرد. (ده نفر)
سوم/ آثار راه يافته با مرحله داوري گروهي، كه نقشه ها و نام همكاران ايشان دريافت شده، و گواهي حضور و تشكر از حضور در مسابقه را دريافت خواهند كرد.
چهارم/ ساير آثار
مدير مسابقه معماري خردسراي فردوسي، به تمامي شركت كنندگان محترم اطمينان مي دهد كه در تمامي فرايند مسابقه و داوري آثار، هيچگونه اعمال نظري از جانب برگزار كننده يا سفارش دهنده محترم صورت نگرفته، و داوران نيز تنها بر اساس ارزش هاي معماري، معيارهاي راهنماي مسابقه و كيفيت اثار،‌ داوري كرده اند.
پيداست كه هر معماري والاترين تلاش خود را براي اثر خود انجام مي دهد و بنابراين تمامي آثار داراي ارزش است. اما مسابقه معماري تنها يك برنده و شماري اندك آثار برتر و تقدير شده دارد. در مسابقه معماري خردسراي فردوسي، همه معماران ارجمندي كه فراخوان را پاسخ گفتند، شايسته تقديرند.
مدير مسابقه/ محمدباقر طباطبايي
بيست و پنجم اسفندماه نود و نه