اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شناسنامه پروژه
آپارتمان مهر
گروه مهندسی متریک
محل اجرا : شیراز ، قصردشت ، بلوار مهر
شروع طراحی : 1397
اتمام اجرا : 1399
مساحت زیربنا: 640 متر مربع
عملکرد : مسکونی
متریال های اصلی : چوب ، آجر ، شیشه
کارفرما :

مبانی نظری پروژه
بواسطه قرار گرفتن پروژه در موقعیت مکانی خاص ، نیاز به طراحی نمایی مدرن و ایجاد جلوه بصری مناسب بر بستر شهری در این پروژه اهمیت بسزایی داشت لذا ما با توجه به این هدف طراحی نما را به گونه ای پیش بردیم که ویژگی هایی از جمله هماهنگی ، نظم و نسبیت در آن رعایت شود و نیز از عناصری بهره گرفتیم که این هارمونی به خوبی نمایان باشد و این حس را به بیننده اثر القاء کنند.
و همچنین در این پروژه بعضی از المان ها را در نما به گونه ای تعبیه کردیم که کاربر با توجه به نیازهای خود بتواند اقدام به تغییر موقعیت آنها کند.

نام دفتر : گروه مهندسی متریک METRIC ENGINEERING GROUP
وب سایت www.metric-engineers.com :
اینستاگرامwww.instagram.com/metricengineers :
موبایل 09171114044 – 09173098069 :
آدرس دفتر : شیراز ، بلوار میرزای شیرازی شرقی ، کوچه 25 ، ساختمان 1345