اختصاصی فضای نو


طراحی داخلی یک آپارتمان ۵۶۰۰ متری در ریودوژانیروی برزیل به آرتور کاساس معمار برزیلی سپرده شده است. این آپارتمان دیدی ۳۶۰ درجه به اقیانوس دارد. این آپارتمان همچنین دید به شهر، مجسمه مسیح رستگاری، و کوهستان مشرف بر شهر دارد. کاساس یعنوان معمار از اتاقهای خانه کم کرد تا دید بیشتری ایجاد کند. او همچنین بالکنها را که بدلیل شدت باد دائمی کم استفاده شده بودند را به فضای داخلی اضافه نمود. کاساس کل بنا را غرق در نور نموده است، حتی اشپزخانه که در سنت طراحی در برزیل فضای کوچک و تاریک است. معمار در زمینه طراحی داخلی گفته که اتاقهای خواب صرفاً مکمل دیگر فضاها هستند نه رقیب آنها. کف خانه با سنگ تراورتن سفید یاداور شنهای سفید ساحل ریو هستند. مبلمان داخلی همچون صندلی های ساحلی طراحی و ساخته و چیدمان شده‌اند.