https://www.aparat.com/v/G2Mvj

شهربانو پارساکیان و دانیال شاملو در دفتر شهر، پل یادمان توانسته اند در برابر جریان بازار مقاومت نموده و آثاری با سطح بالای تعهد معمار به حرفه تولید نمایند. از برترین آثار ایشان که جایزه بخش ویژه اثار اداری دومین فستیوال ملی معماران را برای دفتر انها به ارمغان اورد بازسازی آژانس مسافرتی بورالان بود. در این گفتگوی اختصاصی به داستان این اثر پرداخته ایم.