اخبار معماری و معماری داخلی


در این بخش اخبار ، مقالات و رویدادهای مرتبط با معماری و معماری داخلی ایران پوشش داده می‌شوند. بخش عمده این اخبار بصورت اختصاصی (EXCLUSIVE) یا توسط تیم فضای نو تهیه شده  یا به تحریریه ما ارسال شده‌اند